A jövőnk a tét

Napjainkban a 18–59 évesek alig negyede rendelkezik valamilyen nyugdíjcélú megtakarítással, háromnegyedük semmiféle pénztári befizetéssel nem rendelkezik, amit nyugdíjas éveire szánna – derül ki az NRC Piackutató Kft. kutatásából.

Ugyanakkor a felmérés kitér arra a nem elhanyagolható tényre is, hogy egyre gyorsul a népesség öregedése, és kimagasló a minimálbérre bejelentett, ezáltal minimális járulékot fizető munkavállalók száma. Szerencsére egyre többen belátják, hogy az eljövendő nyugdíjaskor esetleges megélhetési nehézségein csak a jelenkor egyéni megtakarításai segíthetnek. Ezért a hangsúlyok egyre inkább az öngondoskodás motiválása felé tolódnak: nem véletlen, hogy a nyugdíjbiztosítások a nyugdíj célú megtakarítások között egyre népszerűbbek lesznek.

Az állam támogatása is kedvez a hosszú távú öngondoskodás további térnyerésének. Indokolt volt tehát az adójóváírás meghonosítása a nyugdíjbiztosításokra is, hiszen így a különböző nyugdíj célú megtakarítási formák közül az ügyfelek immár a tényleges termékelőnyök figyelembevétellével tudják kiválasztani a számukra legmegfelelőbbet. A jogszabályt mintegy kiegészítve a Magyar Nemzeti Bank témába vágó ajánlása megszabta az irányadó költségmaximumot is, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és tagbiztosítói által kifejlesztett, valamennyi kapcsolódó költséget tartalmazó Teljesköltség-Mutató (TKM) segítségével. A TKM a unit-linked biztosítások 2010 óta fennálló, piaci önszabályozással kialakított költségmutatója, amely megmutatja egy adott termék költségszintjét. A TKM értékeket minden évben a négy legnagyobb független könyvvizsgáló cég egyike auditálja. A MABISZ honlapján található információk szerint az értékesített nyugdíjbiztosítások megfelelnek a jegybank által kívánatosnak tartott maximális költségszintnek.

A hatályos adójogszabályok szerint a nyugdíjbiztosítással rendelkezők a befizetett biztosítási díj 20 százalékának megfelel összeg, de adóévenként legfeljebb 130 ezer forint adójóváírásban részesülhetnek. Az új kedvezmény megnövelheti a lakosság hosszú távú hajlandóságát az öngondoskodásra, de megnövelheti a biztosítók szerepvállalását is a nyugdíjcélú termékek piacán, amelyek a több mint 1000 Mrd forint összegű államkötvény-hányad további növekedésével az állam finanszírozásához is jelentősen hozzájárulnak. Az öngondoskodást segítő szabályozás nemcsak kibvíti a rendekezésésre álló eszköztárat, hanem az igénybe vehető összeget is vonzóvá teszi. A nyugdíj-eltakarékossági számla, az önkéntes nyugíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítások optimális kombinációjával 280 ezer forintos adójóváírás is igénybe vehető. A piacon tehát ma már számos nyugdíjcélú megtakarítási formát találhatunk, amelyek közül a választás nem feltétlenül könnyű. Fontos szempont, hogy a nyugdíjcélú megtakarítást – a valóban hosszú távú elkötelezettségre, és a kapcsolódó komoly adózási következményekre is tekintettel – befektetési ismeretekkel is bíró, jól képzett közvetítők, tanácsadók értékesítsék, akik – az ügyfelek igényeinek helyes felmérése után – a fogyasztóknak megfelel terméket ajánlanak.

2014.09.13.

Hány napom van hátra a nyugdíjig?

Az eredmény kiszámításához adja meg a születési dátumát.

Születési dátum:

Tovább


A Felelős Jövő site a Magyar Biztosítók Szövetségének megbízásából készült.

All rights reserved © 2017.