Növekednek a működési kockázatok

Az átalakuló szabályozási környezet miatt a vállalatoknak egyre növekszik a felelősségük a működésük során bekövetkező károk vonatkozásában, és sokan azzal sincsenek tisztában, hogy emekkora és milyen széleskörű felelősséggel tartoznak. Az esetleges baleset során keletkező jogos igényeket a legegyszerűbben felelősségbiztosítással lehet fedezni.

Számos törvény védi a munkavállalókat, és ezalatt nem csak a munkabérre, munkaidőre vonatkozó szabályokra kell gondolni, legalább ilyen fontosak és sokrétűek a munkavédelmi, egészségvédelmi szabályok, amelyek jól ellenőrizhetők is. A munkáltató anyagilag is felelős minden olyan kárért, ami a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggésben éri. Ebben a témakörben a munkáltató szinte minden esetben objektív felelősséggel tartozik, ami azt jelenti, hogy vétkessége hiányában is felelősségre vonható, perelhető, és kártérítésre kötelezhető.

Káresetkor, balesetkor a jogszabályok teljes kártérítési felelősséget határoznak meg, egyrészt a munkavállaló összes kárára, másrészt az államot ért kárra vonatkozólag. Utóbbi azt jelenti, hogy utólag meg kell fizetnie a káreset miatt esedékes táppénzt, az esetleges baleseti járadék, a rokkantsági ellátások költségét. Egy esetleges balesetből nagyon szerteágazó tételek válhatnak követelhetővé. A munkavállaló jogosult valamennyi vagyoni kárának megtérítésére, ezen belül leggyakrabban kezelési, gyógyszer költségek, kieső munkabér, jövőbeli keresetveszteség, közlekedési többletköltség, háztartási kisegítő – ápolási díj, rezsi többletköltség jelentkezik, de ezen felül is bármilyen indokolt és valóban felmerült költség követelhető, például hozzátartozóknak az alkalmazott sérülése miatt felmerülő költségei. Ezen felül egy-egy súlyosabb, nagyobb fájdalommal járó, különösen maradandó egészségkárosodással járó sérülés esetén nem vagyoni kártérítés, az új törvény szerint sérelemdíj is meg fogja illetni a károsultat, melynek összegét nagyban befolyásolják a személyes körülmények. Utóbbi igény nyilván kevésbé konkretizálható tétel, hiszen az átélt megrázkódtatást értékeli a bíróság egy pénzben kifejezhető összeg megítélésével.

Sokan nem gondolnak arra, hogy a munkáltató működési körébe tartoznak azok a természeti körülmények is, amelyek között a munkáltató működik, és a munkavállalót foglalkoztatja. Példaként említhető a rendszeresen szabad területen munkát végző munkavállalót ért rovarcsípés, amit a bíróság úgy minősített, mint a munkáltató működési körébe eső körülményt, ezért a munkáltató felelőssége akkor is megállapítható volt, ha a rovarcsípés, amely halált okozott, nem volt elhárítható.

2015.08.18.

Hány napom van hátra a nyugdíjig?

Az eredmény kiszámításához adja meg a születési dátumát.

Születési dátum:

Tovább


A Felelős Jövő site a Magyar Biztosítók Szövetségének megbízásából készült.

All rights reserved © 2017.