Komoly bajokat előzhet meg egy jó felelősségbiztosítás

Általános nemzetközi, egyúttal Magyarországon is tapasztalható trend, hogy nő a felelőssége azoknak akik kárt okoznak másoknak, legyen szó munkahelyi balesetről vagy a szomszéd lakás leáztatásáról. Molnos Dániel a Magyar Biztosítók Szövetségének főtitkára ezért kiemelten fontosnak látja, hogy legyen megfelelő összegű felelősségbiztosítása a cégeknek és a háztartásoknak is, mert ha baj van, ez a legjobb módja a költségek kezelésének.

Ha egy biztosítási tanácsadó helyébe képzeli magát, milyen érvekkel próbálná meggyőzni ügyfelét, hogy kössön felelősségbiztosítást?

A felelősségbiztosítás alapján a biztosító - a jogszabályok és a szerződés keretei között – megtéríti azt a kárt, amelynek megtérítéséért egyébként a kárt okozó személy felelős, legyen szó magánemberről vagy vállalatról. A legegyszerűbb érv, hogy mindez adott esetben több millió forint megfizetésének terhe alól mentesítheti az ügyfelet.

A magyar piac hagyományosan alulbiztosított, ez igaz a vállalati szegmensre is. Miből gondolják, hogy nagyobb számban köthetnek a jövőben biztosítást a cégek?

A munkáltatói felelősség nagyon szigorú, objektív felelősségi forma, mentesülés csak nagyon szűk körben van. A nemzetközi trendek alapján a károkozók felelőssége objektivizálódik, azaz egyre kevesebb kimentési lehetőséget enged a szabályozás, így erre a területre is igaz, hogy a károkozó egyre szűkebb körben mentesülhet az általa okozott kár megtérítése alól. A hazai vállalkozásokat a gazdasági válság érzékenyen érintette, ami eddig is megmutatkozott a felelősségbiztosítások számában, hiszen a kötések száma az utóbbi években folyamatosan emelkedik. Ez megerősíti azt az általános igazságot, hogy a megfelelő kockázatkezelés érdekében célszerű gondoskodni a tényleges tevékenységgel arányos felelősségbiztosítási fedezet fenntartásáról, és ez az igazságot úgy gondoljuk, egyre többen fogják felismerni.

Megéri a vállalatoknak adott esetben drága biztosítást vásásrolni? Gazdaságosabb a megelőzésnek ezt a módszerét választani, mint többet költeni a vállalat biztonságos működésére?

A munkáltatói felelősségbiztosítás a kockázatok viselésének legolcsóbb és legbiztosabb módja, a munkáltatót mentesíti a kártérítési kötelezettség alól, a munkavállalónak a munkáltató esetleges megszűnése esetére is fedezetet jelent. Lényeges kiemelni az olyan munkáltatói felelősségbiztosításokat, amelyek a munkabalesetek kapcsán a munkaadó szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. A biztosítás mentesít akár az olyan fizetési kötelezettségek alól, ami egy munkahelyi balesetből adódó következménnyel, például rokkantsággal együtt járhat. A biztosító a kárrendezés során segítséget nyújt az alaptalanul támasztott igények elhárításában is. Mivel az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt a kártérítési gyakorlatok is változtak, érdemes a régi szerződésekben foglalt összegeket is áttekinteni.

A gazdasági körülmények javulásának köszönhetően, illetve például a hitelszerződésekkel kapcsolatos elszámolás miatt a várakozások szerint a lakosságnak is megnő a vásárlóereje. Számítanak arra, hogy a felelősségbiztosítások a háztartások között is népszerűbbé válhatnak?

A magánemberi felelősségbiztosítások kevésbé ismertek, „rejtőzködő” termékek, mert általában a lakásbiztosítások részeként kötik az emberek. Számos nagyon fontos társadalmi funkciója van azonban ennek a termékkörnek, amire valóban érdemes mindig felhívni a figyelmet. Fedezik például az ingatlan használatával okozott károkat, és nagyon sokszor más egyéb kockázatokra is kiterjednek, mentesíthetnek például a kerékpár használatával okozott károk, a gyerek vagy a kutya által okozott károk alól. Nem szabad elfelejteni, hogy a lakás használata olyan balesetekkel is járhat, ami másokat is megkárosít. Például leáztatom a szomszédot, tűz üt ki, ami átterjed, vagy robbanás történik, és az ingatlan tulajdonosa vagy használója felelősséggel tartozik az ilyen eseményekből adódó károkért. Épp ezért fontos, hogy legyen biztosítás, ami megfelelő tartalmú és összegű az estlegesen okozható károk függvényében. Ezt a lakásbiztosítási szerződések megkötésekor, felülvizsgálatakor mindig érdemes áttekinteni.

A pénzügyi szolgáltatások terén egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szolgáltatók az elektronikus értékesítési csatornákra. Ez a fejlődés iránya a biztosítások terén is?

A biztosítások esetében továbbra is nagyon fontos marad a hagyományosnak mondható személyes értékesítés. Így biztosítható az, hogy az ügyfél szakképzett személytől kapjon tájékoztatást, amely tájékoztatás az ügyfél körülményeihez, igényeihez igazodik, egyúttal így lehet legjobban elérni, hogy a terméknek megfelelő elkötelezettséggel tudjon döntést hozni a biztosításkötésről, vagyis kitartson döntése mellett. Az ügyfelek azt is igénylik, hogy a biztosítás fennállása alatt is kaphassanak személyre szabott és az esetleg megváltozott élethelyzetüknek megfelelő tájékoztatást.

A jelenleg a piacon elérhető átlagos havi lakásbiztosítási díj pár ezer forint, vagyis nagyjából egy koncertjegy ára. A biztosítóktól igényelhető felelősségbiztosítási keretösszeg, vagyis biztosítási összeg igény szerint akár több tízmillió forintig is terjedhet. A biztosítási díj nem lineárisan emelkedik a biztosítási összeggel, azaz ha nagyobb biztosítottságot szeretnénk, akkor mondjuk négyszeres biztosítási szolgáltatás igénylése esetén a biztosítási díj nem nő meg négyszeresére, vagyis a nagyobb felelősségbiztosítási védelem már viszonylag alacsony díjon elérhető. A vállalatoknak azért is érdemes komolyabb felelősségbiztosítási keretet megfontolniuk, mert – a növekvő foglalkoztatással is együtt járó körülményként – a munkabalesetek száma a korábbi csökkenés után újra jelentősen nőtt. A Központi Statisztikai Hivatal számai szerint az évi nagyjából 17 ezer helyett immár nagyjából 19.500 eset történik évente. Az alkalmazottak foglalkoztatása bizonyos cégméret felett, illetve bizonyos tevékenységi ágazatokban elkerülhetetlen, vitathatatlanul nagy lehetőségeket hordoz, ugyanakkor számos veszély forrása is - mondta a téma kapcsán Kiss Ervin a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Példaként egy targoncás rakodás során bekövetkező gyógyult fejsérüléssel és maradandó kézsérüléssel járó balesetet hozott fel, melyet követően a bíróság 3.662.000 forint vagyoni kártérítést, havi 27 ezer forint járadékot, 2.200.000 forint sérelemdíjat, 550 ezer forint perköltséget állapított meg. Egy másik esetben homokszállítás közben segédmunkás munkavállalói - nem maradandó - térdsérülése kapcsán 1 millió forint sérelemdíjat és 260 ezer forint vagyoni kártérítés állapított meg a bíróság. A felelősségbiztosítás bebiztosítja a vállalkozót a fentihez hasonló esetekre - mondta Kiss.

2015.08.18.

Hány napom van hátra a nyugdíjig?

Az eredmény kiszámításához adja meg a születési dátumát.

Születési dátum:

Tovább


A Felelős Jövő site a Magyar Biztosítók Szövetségének megbízásából készült.

All rights reserved © 2017.