Nyugdíjbiztosítás


Mit kell tudni az állami nyugdíjrendszerről röviden?

A hazai nyugdíjrendszer alapelvi szinten arra épül, hogy az éppen aktív munkavállalók adó jellegű befizetéseiből (nyugdíjjárulék) fedezik az éppen nyugdíjas korú lakosság nyugdíját (felosztó-kirovó rendszer). Az állami nyugdíjrendszerről bővebben az alábbi linken található/kérhető információ. http://www.onyf.hu/hu/

Mi jelenthet kihívást az állami nyugdíjrendszerre nézve hosszú távon – 2050-ig tekintve?

A felosztó-kirovó rendszer nem igényel tartalékképzést, hátránya viszont, hogy erősen ki van téve a demográfiai változásoknak: az öregedő népességben megnő az egy aktív keresőre eső nyugdíjasok száma, ami a rendszer elemeinek módosítását teheti szükségessé. A demográfiai folyamatok alapján elvégzett számítások szerint 2050-re négy aktív korúra már hat eltartott jut, így ők vélhetően jóval alacsonyabb nyugdíjra számíthatnak majd. Emiatt az öngondoskodás jelentősége egyértelműen előtérbe kerül a következő években. Az állam ösztönzi viszont az egyéni megtakarítások megképzését, amit adópolitikai eszközökkel is támogat.

Fiatal vagyok még. Miért érdekes számomra már most a nyugdíj?

A kockázat nem az, hogy nem éljük meg a nyugdíjat, hanem hogy megéljük, és a hivatalos statisztikák szerint erre nagyon jó esélyünk van. A nők várható élettartama születéskor 82,8 év, a férfiaké78,6 év. Tehát a várható általános nyugdíjkorhatárt alapul véve (65 év) a nők átlagosan kb. 18 év, a férfiaknál átlagosan 13 év a nyugdíjban eltöltött idő. A növekvő nyugdíjban eltöltött idő mellett fontos tényező, hogy csökken a jövedelem és idős korban jellemzően megnőnek pl. az egészségügyi kiadások, így csökken az életszínvonal. A jelentős nyugdíjkori kiadásokra hosszabb távon sokkal kisebb összegű rendszeres (pl. havi) megtakarítással lehet elegendő összegű alapot képezni, mint rövid idő alatt.

Miért lehet jó eszköz a nyugdíjbiztosítás nyugdíjcélú megtakarításként?

A 2014. január 1-je után megkötött nyugdíjbiztosítások a megtakarítási elem mellett lényeges biztosítási védelmet is tartalmaznak. Az élet-, baleset-, egészségbiztosítási védelem szintje és tartalma általában rugalmasan alakítható ki a szerződésen belül. A nyugdíjbiztosítások mellé szakértő segítség is társulhat: a jegybank által felügyelt biztosításközvetítők közreműködésével könnyebb kiválasztani a szerződő számára legmegfelelőbb nyugdíjcélú terméket.

Mi garantálja, hogy több évtizedes folyamatos nyugdíj megtakarításom biztonságban lesz?

A biztosítókra vonatkozó intézményi szabályok a világméretű pénzügyi krízisben is válságállónak bizonyultak, és a biztosítóintézetek konzervatív befektetési politikájának köszönhetően a hagyományos biztosítói működésben nem volt fennakadás. A biztosítók működőképességét szigorú ún. szolvencia szabályozás és a folyamatos pénzügyi felügyelési tevékenység biztosítja. Az egyes nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatos konkrét kockázatokról és költségekről, minden lényeges jellemzőről az adott terméket kidolgozó, értékesítő biztosító, biztosításközvetítő köteles minden lényeges (jogszabály) szerinti tájékoztatást megadni.

Hogyan érhetőek el a nyugdíjbiztosítások?

Az egyes termékekre általános tájékoztatás a biztosítótársaságok honlapján is elérhető, illetve biztosításközvetítő segítsége is kérhető, aki a rá irányadó szabályok szerint személyre szabottan, az ügyfél igényeit figyelembe véve adja meg a szükséges információkat. A biztosítótársaságok elérhetőségi adatait megtalálja a MABISZ honlapján is. www.mabisz.hu

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a nyugdíjbiztosítás?

Az adójóváírásra jogosító nyugdíjbiztosításnak a törvény értelmében négyféle vagylagos biztosítási eseményt kell kötelező elemként tartalmaznia. A biztosítás akkor szolgáltat, ha a biztosított eléri a nyugdíjbiztosítás megkötésekor hatályos öregségi nyugdíjkorhatárt (65 éves kor betöltése), vagy ténylegesen nyugdíjba vonul, illetve ha meghal, vagy egészségi állapotában legalább 40%-os mértéket elérő maradandó egészségkárosodás (rokkantság) következik be. Ekkor a biztosító az addig felhalmozott megtakarítás hozamokkal, illetve adójóváírással növelt teljes összegét teljesíti kifizetésként, bármiféle adó vagy járulékfizetési kötelezettsége nélkül. Halál esetén a biztosító a szerződésben választott biztosítási összeget is kifizeti az Ön által megjelölt kedvezményezettnek. A pontos törvényi szabályokról a személyi jövedelemadóról szóló alábbi linken, illetve a biztosítók részéről is tájékozódhat: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV

Mekkora a nyugdíjbiztosítások költsége? Mi az a TKM?

A biztosítások költségére nézve az adott biztosító tud egyértelmű és részletes információval szolgálni. A MABISZ és a tagbiztosítói azonban az egyes biztosítások költségszintjének könnyebb előzetes összehasonlítása érdekében kifejlesztettek egy a fogyasztók számára könnyen használható információs módszert, az ún. Teljesköltség-Mutatót (TKM). A TKM mutató egy, az ügyfelek érdekeit szolgáló, egyszerű mutató, amely kifejezi az adott biztosítással kapcsolatos összes ügyfelet terhelő költséget egy számmá alakítva. (Például a TKM 2,9% azt jelenti, hogy a biztosítás tartama alatt 2,9%-os éves hozam mellett kapja vissza a biztosító ügyfele a befizetett díj összegének megfelelő kifizetést. A TKM mutató hozzásegíti az ügyfeleket ahhoz, hogy még inkább megalapozott, informált döntést hozzanak a biztosítási termék megvásárlásakor.
A TKM –ről részletes információt talál a MABISZ honlapján: http://www.mabisz.hu/hu/tkm.html

Ki felügyeli a biztosítókat? Mit tesz a felügyelet a nyugdíjbiztosítások kapcsán?

A biztosító és a biztosításközvetítők felügyelését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) végzi. (A felügyelési munkát 2013. október 1-ig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete végezte.) Fontos kiemelni, hogy az MNB a nyugdíjbiztosítások kapcsán egy ajánlást tett közzé 2014. július 1-jei hatállyal, melyben meghatározta az általa elvárt legnagyobb költségszinteket, és egyéb ajánlott, javasolt fontos termékjellemzőket. Az MNB ajánlása elérhető az alábbi linken: https://www.mnb.hu/letoltes/2-2014-mnb-ajanlas-a-nyugdijbiztositasokrol-1.pdf

Mit jelent pontosan az adójóváírás a nyugdíjbiztosításoknál?

A 2014. január 1-je után megkötött nyugdíjbiztosításokra a szerződő – az ehhez szükséges feltételek fennállása esetén –az éves biztosítási díj 20%-a, de legfeljebb 130.000,-Ft összegben adójóváírásban részesülhet. Más nyugdíjcélú megtakarításokkal való optimális kombinációval összesen évi 280.000,-Ft összegű adójóváírás is elérhető. Lényeges, hogy a kedvezmény csak a törvényi feltételeknek megfelelő, speciális és teljesen újfajta életbiztosításokra, az úgynevezett nyugdíjbiztosításokra vonatkozik! Pontos tájékoztatást a feltételekről a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban talál. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV

El lehet veszíteni az igénybe vett adójóváírást?

Igen, a nyugdíjbiztosítás szolgáltatás előtti megszüntetésének negatív adójogi következménye, hogy a szerződő az összes addig igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten vissza kell, hogy fizesse az állam számára. Pontos tájékoztatást a feltételekről a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban talál. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TVFelelősségbiztosítás


Mire jó a felelősségbiztosítás?

A felelősségbiztosítás feladata, hogy abban az esetben, ha Ön vagy a cége kárt okoz másnak, az okozott kárt megtérítse, amennyiben jogszabály erre kötelezi. A felelősségbiztosítás fontos feladata ezen felül, hogy segítséget nyújtson az Önnel vagy cégével szemben fellépő, alaptalan kártérítési igények elhárításában. A felelősségbiztosítás vonatkozhat a Magyarországon, illetve külföldön okozott károkra is.

Mi a különbség a vagyon- és felelősségbiztosítás között?

A vagyonbiztosítás a saját vagyonomban bekövetkező kár esetén térít (csőtörés, tűz), míg a felelősségbiztosítás a másnak okozott kár esetén nyújt segítséget.

Miért kössek felelősségbiztosítást, hiszen én sosem okoztam kárt?

Kétfajta ügyfél létezik, aki már okozott és aki még nem okozott kárt.
Minden cégnek a működésében benne van, hogy a legkisebb hiba is okozhat komoly kárt. Elég egy rosszul lerakott lábtörlőben elbotló ügyfélre, vagy egy számítógépes kábelben eleső munkatársra gondolni.

Milyen kockázatokra lehet felelősségbiztosítást kötni?

A biztosítási piacon széleskörű termékek érhetőek el, azonban az alábbi lényeges fedezeteket mindenképpen érdemes lefedni:

Általános felelősségbiztosítás - Harmadik személyeknek okozott kár, akikkel nem vagyunk szerződéses kapcsolatban. Itt alapvetően az ingatlan (iroda, gyár) üzemeltetésével összefüggő károkat térítik a biztosítók. (A cég ügyfele elcsúszik a folyosón.)

Munkáltatói felelősségbiztosítás – Munkáltatóként a munkavállalókat ért munkabaleset esetén, a biztosítottal szemben érvényesített igényekre vonatkozik. (Munkavállaló a munkahelyen balesetet szenved.)

Szolgáltatói felelősségbiztosítás – Amennyiben szolgáltatást nyújtunk a működésünk során, akkor a munka során a megrendelőnek okozott károkat téríti meg a biztosító. (Munkavégzés során betörik a megrendelő ablaka.)

Termékfelelősség biztosítás – A biztosított által gyártott termékkel okozott károkra vonatkozik. (A gyártott termék a használat során összetörik és megrongál más gépeket, illetve a gyártott élelmiszer ételmérgezést okoz.)

Szakmai felelősségbiztosítás – A biztosított szakmájára vonatkozó előírások megszegéséből eredő károk (például: orvosi műhiba; adótanácsadó hibás adóbevallást készít)

Mitől függ a biztosítási díjam?

A biztosítási díj többek között függ a cég tevékenységétől, árbevételétől, a munkavállalói létszámtól, illetve attól, hogy a cég milyen biztosítási összeget (limit) és önrész konstrukciót választ.

Kinek fizet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén?

A felelősségbiztosítás esetében a biztosító a károsultnak fizet.

Mekkora biztosítási összegre kössek felelősségbiztosítást?

Egy komolyabb személysérülés esetén a bírói gyakorlat alapján 20-30 millió forintos kártérítést is meg kell fizetni, de ha a bérelt ingatlanban miattunk keletkezik kár (például: csőtörés), az is elérheti a 10 millió forintot. Külföldön okozott károk esetén a 100-200 millió forintos kártérítések sem ritkák.

Mi történik, ha nem elegendő a biztosítási összeg?

Ebben az esetben a biztosító kifizeti a biztosítási kötvényben foglalt összeget, a többit Önnek kell megfizetnie.

Érdemes-e elolvasni a biztosítási feltételeket?

A feltételeket mindenképpen érdemes elolvasni, mert a biztosítók nem vállalnak minden eshetőségre fedezetet, tekintettel arra, hogy vannak olyan üzleti kockázatok, amelyeket nem lehet biztosítással fedezni. A biztosítók biztosítási feltételei eltérnek egymástól, így amennyiben több biztosító ajánlatát kívánja összehasonlítani, akkor a díjon kívül fontos ezt is összehasonlítani.

Kit keressek, ha felelősségbiztosítást akarok kötni?

Biztosítást a biztosítók üzletkötőinél, többes ügynököknél, illetve biztosítási alkuszoknál lehet megkötni. Javasoljuk mindenképpen, hogy szakember segítségét vegye igénybe, mivel az Ön cégének kockázatait leginkább lefedő biztosítást érdemes megkötni.Balesetbiztosítás


Miért éppen én gondoljak a balesetekre?

Magyarországon átlagosan naponta közel hétszáz baleset történik. Folyamatosan ki vagyunk téve baleseti kockázatoknak és nem mindegy, hogy ezeket hogyan kezeljük, gondolunk-e ezekre egyáltalán.

Az év bizonyos időszakaiban különösen sok sérülés, baleset történik (jellemzően ilyen a nyári időszak, amikor szabadidős tevékenységek kapcsán, a ház körüli munkák során, vagy sportolással, utazással összefüggésben is érhet minket baj), de pl. egyes tüzelő(fűtő), vízmelegítő berendezések egész évben okozhatnak tragédiát.

Milyen következményekre lehet számítani a balesetek kapcsán?

A hosszabb-rövidebb idő alatt következmények nélkül gyógyuló múlékony sérüléstől a valamilyen visszamaradó hátrányt okozó tartós egészségromláson (maradandó egészségkárosodáson) át a sajnálatos halálesetekig számos következményről kell beszélni.

Mik a főbb kockázatok, baleseti okok?

A balesetek leggyakoribb okai:
- figyelmetlenség, könnyelműség,
- türelmetlenség, kapkodás, sietség,
- szándékos vagy gondatlan szabályszegés,
- szakszerűtlen eljárás,
- a tudatot, tájékozódást hátrányosan befolyásoló szer szedése (gyógyszerszedés, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás), amelyek hatása alatt fokozottan kerülendőek a baleseti kockázatok (pl. gépjárművezetés).
A fenti okokból is látszik, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy megfelelő, tudatos magatartással a legtöbb baleset elkerülhető, illetve a baleseti kockázat ezzel jelentősen mérsékelhető.

Mik a leggyakoribb balesetek, azaz hogy történik leginkább baleset?

A legjellemzőbb okok nagyon banálisak: botlás, elesés/leesés, elcsúszás, de igen gyakoriak a háztartási kisgépek, kerti szerszámok okozta balesetek (pl. fűnyíró, fűkasza), égés, áramütés okozta sérülések, fulladás (akár kerti medencében, folyóvizekben, különös tekintettel a fürdésre meg nem engedett helyszíneken), haszonállatok okozta sérülések, házi kedvencek okozta balesetek (pl. kutyaharapás).

Hol történik a legtöbb baleset?

Talán nem gondolnánk rá. de a legtöbb baleset otthon, a háztartásban történik. Pontos statisztika hiányában a rendelkezésre álló szakértői becslések szerint évente Magyarországon mintegy negyedmillió „otthoni” baleset történik.

A hivatalos statisztika szerint a második leggyakoribb baleseti helyszín a munkahely (üzem).
A közlekedési balesetek csak a harmadik helyet foglalják el ebben a negatív rangsorban.
Fontos kategóriaként külön meg kell említeni a sportbaleseteket.

Mit kell tenni, ha megtörténik a baleset?

Nagyon fontos ismerni az elsősegélynyújtás szabályait. Ha már megtörtént a baleset, a súlyos sérülés további következményeit kell megelőzni. A sérültek gyógyulását nagyban segíti a szakszerű ellátás mellett a szeretetteljes légkör, amit a hozzátartozók - kórházi tartózkodás esetén az egészségügyi szakszemélyzet is – hivatottak biztosítani a számukra.

Mire terjed ki a biztosító kockázatviselése? Minden esetben számíthatunk a biztosító szolgáltatására?

A biztosító által vállalt kockázat tartalmát és határait a szerződés határozza meg. Fontos, hogy a szerződés részét képező szerződési feltételek tartalmát minden esetben el kell olvasni még a szerződés megkötése előtt, hogy tisztában legyünk annak tartalmával.

A biztosítók nem minden esetben kötelesek szolgáltatást teljesíteni a baleset bekövetkezése esetén, így a szerződési feltételekben szereplő, jogszabály alapján meghatározott, ún. kizárási eseteknél (kockázatviselés alól kizárt esetek, pl. egyes veszélyes sporttevékenységek), illetve a biztosító mentesülésének eseteiben nem számíthatunk biztosítási szolgáltatásokra. Utóbbi esetre vonatkozó gyakorlati példa, ha a balesetet jogellenesen és súlyosan gondatlanul a biztosított okozta, pl. a közlekedési szabályok be nem tartásával.A biztosító kockázatviselésének terjedelmét, korlátait minden esetben az adott szerződés és az annak részét képező szerződési feltételek tartalmazzák.

A balesetek megelőzése mellett fontos eszköz a balesetbiztosítások megkötése, hiszen biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatása sokat segíthet. Mik a jellemző biztosítási szolgáltatások?

A biztosító baleset esetén a szerződésben erre meghatározott szolgáltatási összeget fizeti ki a kedvezményezett számára. Balesetbiztosításnál a kedvezményezett a biztosított, illetve az ő halála esetén jellemzően a biztosított örököse, vagy más, a szerződésben kedvezményezettként megjelölt személy.

A legtöbb biztosítónál számos balesetbiztosítási fedezet igényelhető:
- Csonttörésre vonatkozó biztosítás
- Baleseti kórházi napi térítés biztosítás
- Baleseti műtéti térítés biztosítás
- Baleseti költségtérítés
- Baleseti keresőképtelenségi napi térítés
- Égési sérülésre vonatkozó biztosítás
- Baleseti halálra vonatkozó biztosítás
- Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
- Közlekedési baleseti halálra vonatkozó biztosítás
- Közlekedési balesetből eredő maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás

A biztosító szolgáltatásának szabályait minden esetben az adott szerződés és az annak részét képező szerződési feltételek tartalmazzák.

Mit kell még tudni a biztosító szolgáltatásáról? Mire érdemes figyelni a szerződés megkötésekor?

Balesetbiztosításnál nincs jogszabályban rögzített felső összeghatár (ún. túlbiztosítási tilalom) az igényelt biztosítási védelem szintjére, erre vonatkozóan az ügyfél és a biztosító megállapodása irányadó.

A szerződéskötéskor, az igényelt biztosítási összeg meghatározásakor célszerű figyelemmel lenni a biztosított jövedelmére, az eltartottak számára, a várható egészségügyi költségekre. Baleseti halálra vonatkozó fedezettel a biztosított - akár százmillió forintot is meghaladó biztosítási összeg igénylésével – gondoskodhat a hátrahagyott hozzátartozókról – ilyen esetben azonban célszerű kockázati életbiztosítási védelmet is vásárolni.

Pl. havi tízezer forintos biztosítási díj ellenében már akár több tízmillió forintos baleseti rokkantsági biztosítási összeg, milliós nagyságrendű baleseti műtéti térítés, tízezres nagyságrendű csonttörésre vonatkozó biztosítási fedezet vásárolható. A konkrét biztosítási védelem igényléséhez többek között a biztosított adatai és az igényelt biztosítási védelem alapján elvégzett díjkalkuláció szükségesek.

A szerződés megkötése előtt lényeges felmérni a tényleges körülményeket, pontosítani a biztosítási igényeket, hogy valóban a számunkra megfelelő biztosítási védelmet kaphassuk meg. Ebben érdemes professzionális biztosításközvetítők szolgáltatását igénybe venni, és/vagy a biztosítók honlapján, call centerén keresztül tájékozódni.

A tanulóbiztosítások sajátos elemét jelenti az állam által megkötött ingyenes gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás. Emellett érdemes-e külön biztosítási védelmet igényelni?

Az ún. általános gyermek-, és ifjúsági balesetbiztosítás több szempontból csak korlátozott védelmet jelent (a Magyarországon lakhellyel rendelkező, magyar állampolgár 3-18 éves korú tanulók baleseti halálra, baleseti rokkantságra, és csonttörésre vonatkozó biztosítását írja elő, viszonylag alacsony biztosítási összegek meghatározásával).

Mindenképp érdemes tehát megfontolni átfogó, adott esetben a család egészére vonatkozó biztosítási védelem igénylését (pl. baleseti műtéti térítésre, baleseti kórházi napi térítésre, égési sérülésre, baleseti költségtérítésre vonatkozóan).

Egy kórházi tartózkodással, műtéttel járó csonttöréses balesetnél már százezer forintos nagyságrendű lehet a külön megkötött balesetbiztosítási szolgáltatás hozzáadott értéke.
Az állami tanulóbiztosításra vonatkozó kormányrendelet elérhető az alábbi linken:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300119.KOR

Sokan csak a külföldi utazásaikhoz kapcsolódóan kötnek balesetbiztosítást, illetve utasbiztosítást. Van-e helye a biztosítási védelemnek ezen túlmenően is?

Kétféle utas létezik biztosítási szempontból. Van, aki köt utasbiztosítást (a rendelkezésre álló becslések szerint az összes utazó közül kevesebb, mint fele), és van, aki nem. Egyrészt fontos, hogy nemcsak távoli, egzotikus úticélok esetén, de akár egy olaszországi, horvátországi vagy belföldi út esetén is igen hasznos lehet a biztosítás. Előbbi esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártya által helyben nem fedezett költségekre tekintettel is indokolt biztosítást kötni (pl. magánkórház, klinika általi ellátásnál).

Ha viszont valaki a külföldi újra során fontosnak tartja a balesetbiztosítási védelmet, akár az év egészére is megvásárolhatja biztosítási fedezetét.

Figyeljünk azonban arra, hogy bár a balesetbiztosítások jellemzően belföldre és külföldre is szólnak, azonban az utasbiztosítások - mint sajátos termékek - nem csupán balesetbiztosítási védelmet tartalmaznak, hanem a választott terméktől függően különböző összeghatárig a kórházi ápolási költségek fedezetét, vagy akár poggyászkésedelemre szóló, illetve felelősségbiztosítási fedezetet, asszisztencia szolgáltatást, vagy elveszett okmányok pótlására vonatkozó fedezetet is magukban foglalhatnak.Kockázati biztosítás


Mi minősül kockázati biztosításnak?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (Szja tv.) szerint kockázati biztosítás az olyan élet-, baleset- és betegségbiztosítás, ahol a biztosító kizárólag biztosítási esemény (haláleset, baleset vagy betegség, orvosi ellátás) bekövetkezése esetén szolgáltat, egyéb esetben a szerződésből vagyoni érték kivonására nincs lehetőség (így különösen nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke a szerződésnek).

Mi a biztosító szolgáltatása a kockázati biztosítások esetében?

A biztosító a haláleset-, baleset vagy betegség bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott összeget, költségtérítést fizeti meg a szerződésben meghatározott kedvezményezett számára, vagy a természetbeni orvosi ellátás díjmentes igénybe vételét biztosítja a kedvezményezett-biztosítottnak.

Milyen kiadással jár a szerződés?

A kockázati biztosítással kapcsolatban biztosítási díj fizetendő a biztosítónak, amelynek nagysága a konkrét biztosítási igény alapján határozható meg.

A kockázati biztosítások cafetéria elemként is igénybe vehetőek. Miért jelentenek előnyt a munkavállaló számára a kockázati biztosítások?

A biztosított munkavállaló számára a kockázati biztosítások esetében az elsődleges szolgáltatási tartalom a biztosító kockázatviselése és biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szolgáltatás teljesítése.

Emellett valós hozzáadott érték a biztosítási fedezet adómentes jellege. A biztosítás ugyanis – az Szja tv. szerinti kifizetési korlátokon belül – teljesen adómentes, amennyiben a biztosítás díja biztosított személyenként és havonta a minimálbér 30%-át nem haladja meg (az Szja tv. szerint: „ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan”).

Ez a személyenkénti adómentes díjmérték elegendő arra, hogy a munkavállaló széleskörű biztosítási védelmet igényeljen.

A biztosítási díjjal, illetve a biztosító szolgáltatásával kapcsolatos adózási kérdésekről részletesen az Szja tv.-ből http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV, illetve a szerződést kötő biztosítótól, a szerződés közvetítő biztosításközvetítőtől szerezhet tudomást.

A kockázati biztosítások a munkáltató által cafetéria elemként is nyújthatók. Miért előnyös a kockázati biztosítás a munkáltató számára?

A biztosítás díja a munkáltató számára adó- és járulékmentes, és a biztosítás díja a munkáltató által a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként elszámolható, ha a biztosított az adózóval munkaviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély, az adózó vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, vagy az adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző iskolai tanuló.
Emellett a kockázati biztosítás erősíti a munkavállalók munkáltatóval kapcsolatos lojalitását is.

Mekkora a cafeteria keret 2015-ben?

A maximális kedvezményes adózású keret 450 ezer forint.

A 35,7 százalékos adóteher főszabály szerint 200 ezer forintig érvényes, felette 51,17 százalékos közterhet kell fizetni. Kivételt képez a Széchenyi pihenőkártya, amelynek 200 és 450 ezer forint között is 35,7 százalék az adóterhe.

Ehhez képest a kockázati biztosítás díja biztosított személyenként és havonta a minimálbér 30%-áig adómentes.

Mennyi regisztrált baleset, haláleset történik Magyarországon évente?

A KSH adatai szerint 2014-ben Magyarországon 126 100 halálesetet regisztráltak.


A balesetek körében szembeötlő, hogy:
1. A halálos kimenetelű balesetek többsége az otthonokban következik be.
2. A halálos otthoni balesetek közvetlen oka kétharmad részben esés, csúszás, botlás.
3. Közúti közlekedési balesetek során évente továbbra is több százan veszítik életüket.
4. Munkabalesetként évente átlagosan kb. 17 000 esetet regisztrálnak a munkáltatói bejelentések alapján.

Összefoglalva miért éri meg kockázati biztosítást kötni a munkavállalók számára?

A kockázati biztosítások a mindannyiunkat érintő alapvető kockázatokra nézve tartalmaznak védelmet, amely alapján a biztosító kockázatot visel, és a szerződés szerint szolgáltatást teljesít haláleset, baleset, vagy betegség kapcsán.
A biztosító halálesetnél a túlélő hozzátartozók megnehezült élethelyzetét anyagi szempontból némileg enyhíteni tudja. Múlékony sérülést okozó baleset, vagy pl. kisebb-nagyobb betegség esetén a biztosító szolgáltatása a felmerülő egészségügyi ellátás költségeinek megtérítésével, a várólista nélküli diagnosztika és ellátás biztosításával, vagy például a rehabilitációs költségek megfizetésével meggátolja a betegség súlyosbodását, elősegíti a mielőbbi gyógyulást, és így a munkába való korábbi visszatérést is lehetővé teszi.
Ezek a biztosítások a munkavállaló oldaláról az egyén és a család nagyobb biztonságát szolgálják, míg a munkáltató oldaláról – igen kedvező költség- és adózási jellemzőkkel – a munkavállalói lojalitást erősíthetik.Hány napom van hátra a nyugdíjig?

Az eredmény kiszámításához adja meg a születési dátumát.

Születési dátum:

Tovább


A Felelős Jövő site a Magyar Biztosítók Szövetségének megbízásából készült.

All rights reserved © 2017.